Showing posts with label งานเปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำขนาดใหญ่. Show all posts
Showing posts with label งานเปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำขนาดใหญ่. Show all posts

CPS เปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำขนาดใหญ่ ที่ชลประสิทธิ์ กรุ๊ป ชลบุรี Exchange Radiator Core ทำเร็ว คุณภาพสูง ใช้งานได้นาน ทน แข็งแรง ราคาไม่แพง

งานเปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำขนาดใหญ่


อันนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่พึ่งเสร็จไปเรียบร้อย รอเพียงพ่นสีอย่างเดียว

เป็นงานเป็นรังผึ้งหม้อน้ำขนาดสูง กว้าง สองเมตรกว่าๆ

ตามภาพด้านล่างนี้ คือตัวงานที่ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาในการทำประมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้น

ใช้โครงสร้างเดิม ทำรังผึ้งหม้อน้ำเป็นสึ่ใบแล้วประกบเข้าไป เหมือนกับตัวเดิมๆของมัน

ซึ่งวางกองให้เห็นอยู่ด้านข้าง ขวามือของรูป

งานเปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำขนาดใหญ่

งานเปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำขนาดใหญ่

สนใจหรือมีงานลักษณะนี้ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ที่ 038 272 646

บริษัท ชลประสิทธิ์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี 


ยึ่ห้อที่รู้กันในวงการ CPS

ทำเร็ว คุณภาพสูง ใช้งานได้นาน ทน แข็งแรง ราคาไม่แพง