Showing posts with label เกิดจากอะไร. Show all posts
Showing posts with label เกิดจากอะไร. Show all posts

หม้อน้ำแห้งเกิดจากอะไร?

หม้อน้ำแห้งเกิดจากอะไร ไปดูกันหลายๆครั้ง เมื่อหม้อน้ำแห้ง เครื่องฮีท อาจจะได้จากหลายสาเหตุทั้ง ตัวหม้อน้ำเอง ก็ดี หรืออาจจะมาจากส่วนอื่นก็เป็นไปได้ ลองดูในวีดีโอนี้ เผื่อเป็น ไอเดียร์ให้พี่น้องได้ไปดูที่รถของท่านเองก่อนได้ครับ