Showing posts with label ปั้มไฮดรอลิก. Show all posts
Showing posts with label ปั้มไฮดรอลิก. Show all posts

ปั้มไฮดรอลิก / Hydraulic Pump

ปั้มไฮดรอลิก


ปั้มไฮดรอลิก ( Hydraulic Pumps)

               ปั้มไฮดรอลิกใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานของ ไหลหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ปั้ม คืออุปกรณ์ที่สร้างการไหลของน้ำมัน เมื่อน้ำมันไหลแล้วมีสิ่งกีดขวางทำให้เกิดความกดดัน สามารถแบ่งออกใหญ่ๆได้ 3 ชนิด คือ

ตัวอย่าง ปั้ม + Oil cooler

1. ปั้มแบบเฟือง ( Gear Pump )

              ปั้ม แบบเฟืองจะมีเฟือง 2 ตัวขบกัน โดยเฟืองขับจะต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เพื่อหมุนเฟืองให้ดูดน้ำมัน และส่งน้ำมันเข้าปั้ม ไฮดรอลิก                                                                            
               เมื่อเฟืองขับ หมุนจะทำให้เฟืองอีกตัวคือ เฟืองตามหมุนไปด้วย ขณะที่เฟือง 2 ตัวหมุนอยู่ จะทำให้เกิดสูญญากาศบริเวณท่อแล้วเกิดการดูดน้ำมันจากช่องทางน้ำมัน
               **จุดเด่น  อยู่ที่ความทนทานสูง**

2.ปั้มแบบเวน     ( Vane Pump )

ส่วนประกอบของปั้มแบบเวน
  • ช่องน้ำมันเข้า สำหรับต่อท่อดูดน้ำมันจากถังน้ำมัน
  • ช่องน้ำมันออก สำหรับต่อท่อเพื่อส่งน้ำมันเข้าในระบบ
  • ตัวเรือของปั้ม สำหรับประกอบอุปกรณ์ต่างๆ
  • โรเตอร์ ใช้สำหรับเสียบใบเวน
  • ใบเวน ทำหน้าที่กวาดน้ำมันจากช่องดูดน้ำมันและส่งออกในช่องส่งน้ำมัน
  • เพลาขับ ทำหน้าที่ขับให้โรเตอร์หมุน
            ปั้ม แบบเวน เมื่อเพลาขับหมุนจะทำให้โรเตอร์หมุน อยู่ภายในตัวของตัวเรือนปั้ม ซึ่งทำให้ใบเวนถูกสลัดไปแตะกับตัวเรือนปั้ม ซึ่งทำให้เกิดสูญญากาศทางช่องทางดูดน้ำมัน

3.ปั้มแบบลูกสูบ ( Piston Pump)

                เมื่อลูกสูบยก ทำให้เกิดสูญญากาศภายในห้องสูบน้ำมัน จึงถูกดูดเข้ามาทางช่องดูดน้ำมันโดยผ่านเช็กวาล์ว ซึ่งปั้มจะมีจำนวนลูกสูบหลายลูกเรียงรายกันอยู่