Nissan UD 360 Gear Oil Cooler CPS / ออยล์คูลเลอร์น้ำมันเกียร์ CPS นิสสัน ยูดี 360

Nissan UD 360 Gear Oil Cooler / ออยล์คูลเลอร์น้ำมันเกียร์ CPS นิสสัน ยูดี 360


เป็นงานสั่ง ออยล์คูลเลอร์น้ำมันเกียร์ CPS นิสสัน ยูดี 360 ทำโดยใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมทั้งหมด แล้วพ่นสีดำ สามารถนำไปติดตั้งแทนตัวเดิมได้เลย เพราะขนาดเท่ากันเปะ

แป๊ปเป็นแป๊ปอลูมิเนียมแบบฉีด ทำให้ทนแรงดันได้ดี การไหลเวียนดี การใช้งานทนทาน ใช้กันได้ยาวๆ หัวก้นเป็นอลูมิเนียม พร้อมกับเชื่อมอาก้อน แข็งแรง พร้อมกับเช็ครั่ว 100% ทุกใบ

รูปงานตัวอย่างออยล์คูลเลอร์น้ำมันเกียร์ CPS นิสสัน ยูดี 360 เพื่อเพิมความมั่นใจ

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ 086 345 2995, 038 795 096

Nissan UD 360 Gear Oil Cooler CPS

ออยล์คูลเลอร์น้ำมันเกียร์ CPS นิสสัน ยูดี 360

สินค้าคุณภาพจาก ชลประสิทธิ์ กรุ๊ป http://www.chonprasitgroup.com