Showing posts with label ทำงานยังไง. Show all posts
Showing posts with label ทำงานยังไง. Show all posts

หลักการทำงานพื้นฐานของระบบปรับอากาศรถยนต์

 หลักการทำงานพื้นฐานของระบบปรับอากาศรถยนต์

      ก่อนอื่นมารู้จักหลักการทำงานของแอร์ในรถยนต์ โดยเริ่มต้นจากคอมเพรสเซอร์ (Compressor) อัดน้ำยาแอร์ ซึ่งมีอุณหภูมิร้อนสูง ส่งไปยัง คอยล์ร้อน (Condenser) ให้ระบายความร้อนออกไปจนน้ำยาแอร์เย็น เป็นของเหลวนำไปเก็บที่ถังพัก (Dryer Receiver)  จากนั้นน้ำยาแอร์จะถูกส่งไปพ่นเป็นฝอย โดยเอ็กเพนชั่นวาล์ว  (Expansion Valve) เข้าไปในคอยล์เย็น (Evaporator) ให้น้ำยาแอร์เย็นมากๆเพื่อดูดความร้อนในอากาศโดยมีพัดลมแอร์ในตู้แอร์เป็น ตัวดูดหรือเป่าอากาศผ่านซี่ตะแกรงคอยล์เย็นให้เปลี่ยนเป็นอากาศเย็นเข้าสู่ ห้องโดยสาร เราจึงรู้สึกเย็นสบายเมื่อแอร์รถเริ่มทำงาน
ระบบทำความเย็นรถยนต์
 หลักการทำงานพื้นฐานของระบบปรับอากาศรถยนต์
  

  การที่พัดลมแอร์ในตู้แอร์เป่าลมเข้าสู่ห้องโดยสารจะดูดฝุ่นมลภาวะจากอากาศ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกรถ เข้าไปจับกับหยดน้ำที่กลั่นจากซี่คอยล์เย็น เมื่อฝุ่นสกปรกผสมกับน้ำจะกลายสภาพเป็นโคลนเหนียวจับติดหน้าคอยล์เย็น เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรียและยังทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับโดยเฉพาะนิโคตินจากควันบุหรี่ คราบเมือกจากน้ำหอมปรับอากาศล้วนเป็นสิ่งเพาะเชื้อโรคเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่า รถยนต์หลายๆ รุ่นมีกรองอากาศดักฝุ่นก่อนเข้าตู้แอร์ แต่อายุการใช้งานที่จำกัดและสู้มลภาวะและอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยไม่ได้ จึงทำให้คอยล์เย็นสกปรกมากกว่าที่เราคิดนี่คือเหตุผลที่เราต้องทำความสะอาด คอยล์เย็นเป็นประจำทุกปีสุขภาพของเรา และรถยนต์ควรดูแลป้องกันไว้ดีกว่าเป็นปัญหาแล้วมาแก้ไขภายหลัง ซึ่งยากกว่าหลายเท่า นอกจากนี้ ระบบถ่ายเทความร้อนของแอร์รถที่สะอาดจะดีกว่าซี่คอยล์เย็นที่สกปรกอุดตัน ช่วยให้แอร์เย็นเร็วและลมแรงยังเป็นการยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์แอร์รถยนต์ หลายๆชิ้นอีกด้วย

 หลักการทำงานพื้นฐานของระบบปรับอากาศรถยนต์