Showing posts with label mirage. Show all posts
Showing posts with label mirage. Show all posts

ราคารถใหม่ มิสซูบิชิ Mitisubishi ในตลาดรถยนต์

ราคาจำหน่ายรถยนต์  มิสซูบิชิ / Mitsubishi

รถยนต์ มิสซูบิชิ Mitsubishi  ที่วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน
                Mitsubishi Mirage,Mitsubishi Lancer EX,Mitsubishi Triton ,Mitsubishi Pajero Sport


Mitsubishi Mirage / ราคารถมิสซูบิชิ มิราจ
รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
Mitsubishi Mirage GL (MT) 380,000
Mitsubishi Mirage  GLX (MT) 426,000
Mitsubishi Mirage  GLX (AT-CVT) 460,000
Mitsubishi Mirage  GLS (AT-CVT) 506,000
Mitsubishi Mirage  GLS Ltd. (AT-CVT) 546,000

Mitsubishi Lancer / ราคารถมิสซูบิชิ แลนเซอร์
รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
Mitsubishi Lancer GLX 1.6 M/T 599,000
Mitsubishi Lancer GLX 1.6 A/T CVT 639,000
Mitsubishi Lancer GLX 1.6 M/T 652,000
Mitsubishi Lancer CNG 1.6 A/T CVT 692,000

Mitsubishi Lancer EX / ราคารถมิสซูบิชิ แลนเซอร์ อีเอ็กส์
รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
Mitsubishi Lancer EX GLX (1.8) 794,000
Mitsubishi Lancer EX GLS Ltd. (1.8) 879,000 ภายในสีเทา
Mitsubishi Lancer EX GLS Ltd. (1.8) 879,000 ภายในสีดำ
Mitsubishi Lancer EX GT 1,051,000

Mitsubishi Triton Single Cab / ราคารถมิสซูบิชิ ไทรทัน ตอนเดียว
รุ่น ราคา หมายเหตุ
Mitsubishi Triton Single Cab 2.4 GL 433,000
Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 495,000
Mitsubishi Triton Single Cab CNG 2.4 GL 493,000
Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GLX 4X4 599,000
Mitsubishi Triton Single Cab 3.2 GLX 4X4 637,000

Mitsubishi Triton Mega Cab / ราคารถมิสซูบิชิ ไทรทัน เมกะ แคป
รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
Mitsubishi Triton Mega Cab  2.4 GLX 571,000
Mitsubishi Triton Mega Cab  2.5 GLX 598,000
Mitsubishi Triton Mega Cab CNG  2.4 GLX 626,000
Mitsubishi Triton Mega Cab  Plus 2.5 GLX 625,000
Mitsubishi Triton Mega Cab  Plus 2.5 GLS 689,000
Mitsubishi Triton Mega Cab  Plus 2.5 GLX (A/T) 738,000
Mitsubishi Triton Mega Cab  Plus 2.4 GL 643,000
Mitsubishi Triton Mega Cab  Plus CNG 2.4 GLS 708,000
Mitsubishi Triton Mega Cab  Plus White pearl 2.4 GLS 658,000
Mitsubishi Triton Mega Cab  Plus White pearl 2.5 GLS 704,000
Mitsubishi Triton Mega Cab  Plus White pearl 2.4 GLS (A/T) 753,000

Mitsubishi Triton Double Cab / ราคารถมิสซูบิชิ สองตอน ดับเบิ้ล แคป
รุ่น ราคา (บาท) หมายเหตุ
Mitsubishi Triton Double Cab  Std. 2.4 GLX 627,000
Mitsubishi Triton Double Cab  Std. 2.5 GLX 659,000
Mitsubishi Triton Double Cab  Std. 2.4 GLX CNG 692,000
Mitsubishi Triton Double Cab  PLUS . 2.4 GLS 730,000
Mitsubishi Triton Double Cab  PLUS CNG 2.4 GLS 795,000
Mitsubishi Triton Double Cab PLUS  2.5 GLS 776,000
Mitsubishi Triton Double Cab  PLUS 2.5 GLS A/T 825,000
Mitsubishi Triton Double Cab  PLUS 2.4 GLS White Pearl 750,000
Mitsubishi Triton Double Cab  PLUS 2.5 GLS White Pearl 796,000
Mitsubishi Triton Double Cab  PLUS 2.5 GLS White Pearl (A/T) 845,000
Mitsubishi Triton Double Cab  PLUS 2.5 GLS 4X4 791,000
Mitsubishi Triton Double Cab  PLUS 2.5 GLS-Limited 4X4 903,000
Mitsubishi Triton Double Cab  PLUS 2.5 GLS- Limited 4X4 (A/T) 952,000

Mitsubishi Pajero Sport / ราคารถมิสซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต
รุ่น ราคา(บาท) หมายเหตุ
Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GLS 920,000 2WD
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GLS 1,021,000 2WD
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GT 1,209,000 2WD
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GT 1,372,000 4WD
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 GT V6 1,305,000
**สีขาวมุกเพิ่ม 15,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลดีๆนำมาแบ่งปันจาก sanook.com