ให้ทำสิ่งนี้ก่อนออกจากบ้าน เช็คก่อนขับรถออกจากบ้าน และสังเกตุระหว่างขับร...

No comments:

Post a Comment

Please leave your comment here!

Note: Only a member of this blog may post a comment.